Program PITy 2017

Rozliczenie roczne cudzoziemca - PIT w przypadku umowy zlecenia

Polscy rezydenci podatkowi rozliczają się w ramach druków PIT w Polsce. Muszą oni wypełnić zestawienia pity na odpowiednich formularzach, a następnie dostarczyć je do właściwego względem ich miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Jak jednak rozliczenie roczne cudzoziemca powinno zostać złożone, jeśli pozyskiwał on dochody z umowy zlecenie w Polsce? Czy w ogóle takie rozliczenie PIT będzie składane na terytorium Rzeczypospolite Polskiej czy też cudzoziemiec winien rozliczyć się w kraju, z którego pochodzi?czytaj


Czy napiwki podlegają opodatkowaniu PIT

Napiwki to duża część wynagrodzenia m.in. pracowników gastronomii - kelnerów, barmanów czy kucharzy. W wielu barach i restauracjach napiwki od klientów są gromadzone w jednej puli dziennej, a następnie dzielone na wszystkich kelnerów i kucharzy, jacy w danym dniu obsługiwali klientów.czytaj


Rady dla spóźnialskich: PIT-16A po 31 stycznia, jak to się robi

Jedną z możliwości opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych przez niektórych przedsiębiorców, jest wybór karty podatkowej. Karta pozwala na uiszczanie podatku dochodowego w stałej, jednakowej wysokości, niezależnie od kwoty wypracowanych dochodów czy poniesionych kosztów. Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania podatkiem PIT działalności gospodarczej. Nie trzeba przy niej prowadzić ewidencji przychodów i kosztów podatkowych, ale minusem jest to, że podatek płaci się nawet wtedy, gdy forma nie przynosi zysków.czytaj


Opodatkowanie PIT od nieujawnionych przychodów

Podatnik powinien w rocznym rozliczeniu podatkowym ujawnić wszystkie źródła przychodów lub dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To, czy dane źródło przychodu podlega pod opodatkowanie podatkiem PIT można sprawdzić w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co się jednak stanie, jeśli rozliczenie roczne podatnika nie będzie uwzględniało wszystkich źródeł przychodu? Jeśli podatnik tworząc deklaracje PITy umyślnie lub nieumyślnie pominie pewne przychody? W takiej sytuacji powstaną przychody nieujawnione i jeśli fiskus się o nich dowie, podatnik będzie zmuszony opłacić podatek PIT od nieujawnionych przychodów. Jaka jest stawka takiego podatku i w jaki sposób można uniknąć jego opłacenia?czytaj


Przychody z tytułu pracy nakładczej w rocznym rozliczeniu PIT (2014)

Wszystkie przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy rozliczyć na właściwym rocznym zeznaniu podatkowym. Jakie roczne rozliczenie PIT (2014) będzie właściwe, jeśli podatnik uzyskiwał przychody z tytułu pracy nakładczej w poprzednim roku podatkowym? Czy rozliczenie Pit za rok 2014 w przypadku przychodów z tytułu pracy nakładczej będzie składane na takim samym druku, jak przy przychodach uzyskiwanych z pracy zawodowej, za pośrednictwem płatnika?czytaj


Czy podatnik ma prawo do korekty zeznania PIT z chwilą, gdy otrzyma zawiadomienie o kontroli skarbowej

Korekta rozliczenia podatkowego jest konieczna dla podatników, którzy dostrzegą w swojej deklaracji podatkowej jakiś błąd albo po dokonaniu rozliczenia podatkowego okaże się, że ich zestawienia PITy roczne nie uwzględniają np. wszystkich źródeł przychodu. Prawo do korekty zeznania PIT obowiązuje przez 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło złożenie deklaracji rocznej.czytaj


Gdy dziecko zarabia występując w reklamie telewizyjnej - PITy 2014 Program

Małoletnie dziecko może uzyskiwać dochody w roku podatkowym z wielu tytułów, między innymi z występowania w reklamach – telewizyjnych, radiowych, prasowych czy internetowych. Takie dochody nie są kwalifikowane do dochodów z żadnych czynności, a więc nie będą one dołączone do kategorii przychodów z pracy ani przychodów z praw autorskich osób małoletnich. W związku tym, jeśli dziecko zarabia występując w reklamie telewizyjnej, rozliczenie PIT 2014 jego dochodów musi uzyskać odbicie w formularzu rozliczenia rodzica (lub opiekuna prawnego). Rodzice wypełniający wraz z dzieckiem deklarację podatkową mogą posiłkować się bazą wiedzy zamieszczoną w PITy 2014 Programie. W programie tym znajdują się wszystkie aktualne formularze Pity 2014, a więc z rozliczeniem dochodów małoletniego dziecka pochodzących z reklamy telewizyjnej – także  nie będzie żadnego problemu.czytaj

Dla kogo przeznaczony jest druk PIT/Z? - PITy 2014 Program z drukiem do pobrania

Ustawa o PIT nakłada na podatników obowiązki składania wraz z główną deklaracją podatkową szeregu załączników, w przypadku korzystania przez nich z określonych ulg i odliczeń podatkowych. Jedną z preferencji podatkowych, z jakich korzystają wyłącznie przedsiębiorcy rozliczający się z dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub podatku liniowego, jest kredyt podatkowy. W sytuacji, gdy podatnik stosuje taki kredyt, ma on obowiązek złożyć wraz z deklaracją PIT-36 lub PIT-36L, załącznik na druku PIT/Z. Aktualne formularze PITy 2014 zawiera Program PITy 2014.czytaj

O czym mówi raport Ministra Finansów na temat preferencji podatkowych - Program PITy 2014 do sporządzania rozliczenia rocznego na zasadach preferencyjnych

Ministerstwo Finansów opublikowało w 2011 roku raport pod tytułem „Preferencje podatkowe w Polsce”. Wskazano w nim jaka jest wartość preferencji podatkowych, z których skorzystali Polacy w całym 2010 roku. Wyniosła ona 73,8 mld zł, czyli 5,2% PKB. W 2009 roku wartość preferencji wynosiła 65,9 mld zł. Oznacza to wzrost rok do roku o 12%. Jest to niepokojące z punktu widzenia Skarbu Państwa zjawisko, zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę to, że system podatkowy w  Polsce niewiele się zmienił w tym czasie. Rząd posiłkując się raportem Ministerstwa Finansów planuje ograniczenie możliwości stosowania w praktyce ulg podatkowych.czytaj


Po co rozliczać się razem, kiedy nie korzystamy z ulg podatkowych? PITy 2012 małżeństw

Możliwość rozliczenia się z małżonkiem, to duża dogodność. Polscy podatnicy chętnie korzystają z tej możliwości, ale czy tak naprawdę wiemy, jakie są zalety takiego rozliczenia oraz z jakiego rodzaju opłacalnością się ono wiąże? Czy jeżeli nie korzystamy z żadnych dodatkowych ulg i preferencji podatkowych, to wspólna roczna deklaracja Pit 2014 ma jakiś sens? Kiedy takie rozliczenie jest najkorzystniejsze? O tym warto przeczytać w poniższym artykule.czytaj


Dlaczego w Polsce ubywa firm jednoosobowych - zestawienia podatkowe z Programem pity 2014

Rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej, to spore wyzwanie. Trzeba mieć dobry pomysł na biznes, a później należy umieć utrzymać firmę na konkurencyjnym rynku. Kiedy  firmy oraz osoby prywatne składają swoje zeznanie PIT 2014, jak na dłoni widać, że z roku na rok zmieniają się proporcje. Do niedawna mieliśmy wysyp tak zwanych mikro firm, a ostatnio mamy do czynienia z falą rezygnacji z z jednoosobowych biznesów...czytaj

Mój PIT 2014 - Umowa zlecenie w Pit 37 czy w PIT 36 (wybór druków w Programie)

Pit 37 generalnie jest przeznaczony dla wszystkich podatników, uzyskujących w poprzednim roku podatkowym wyłącznie dochody za pośrednictwem płatnika. Z kolei pit 36 będzie właściwym drukiem dla tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej i są samodzielnie odpowiedzialni za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. A jaki PIT będzie odpowiedni na roczne zeznanie pit 2014 dla zleceniobiorców?czytaj

Niebezpieczeństwa podatkowe dla działalności kantorowej - wskazówki do rozliczenia z fiskusem w PITy 2014 Programie

Opodatkowanie właścicieli kantorów oraz osoby, które w inny sposób, oczywiście drogą legalną, obracają dewizami zagranicznymi, nie różni się wcale od opodatkowania przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub usługi, pobierając walutę krajową. Chcąc prowadzić kantor, musimy być przygotowani na to, iż będziemy zmuszeni przejść dodatkowe procedury, które nie dotyczą  innych branż, a wyłącznie tej przez nas wybranej. Jeśli mowa o samym zarobkowaniu w kantorze, to sprawa rozbija się głównie o zakup walut i sprzedaż jej w wyższych cenach lub depozyt. W tym przypadku rozliczenie roczne 2014 będzie dotyczyło wpływów z tak zwanej marży.czytaj