Program PITy 2017


Rozliczenie roczne cudzoziemca - PIT w przypadku umowy zlecenia

Polscy rezydenci podatkowi rozliczają się w ramach druków PIT w Polsce. Muszą oni wypełnić zestawienia pity na odpowiednich formularzach, a następnie dostarczyć je do właściwego względem ich miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Jak jednak rozliczenie roczne cudzoziemca powinno zostać złożone, jeśli pozyskiwał on dochody z umowy zlecenie w Polsce? Czy w ogóle takie rozliczenie PIT będzie składane na terytorium Rzeczypospolite Polskiej czy też cudzoziemiec winien rozliczyć się w kraju, z którego pochodzi?czytaj


Czy napiwki podlegają opodatkowaniu PIT

Napiwki to duża część wynagrodzenia m.in. pracowników gastronomii - kelnerów, barmanów czy kucharzy. W wielu barach i restauracjach napiwki od klientów są gromadzone w jednej puli dziennej, a następnie dzielone na wszystkich kelnerów i kucharzy, jacy w danym dniu obsługiwali klientów.czytaj


Rady dla spóźnialskich: PIT-16A po 31 stycznia, jak to się robi

Jedną z możliwości opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych przez niektórych przedsiębiorców, jest wybór karty podatkowej. Karta pozwala na uiszczanie podatku dochodowego w stałej, jednakowej wysokości, niezależnie od kwoty wypracowanych dochodów czy poniesionych kosztów. Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania podatkiem PIT działalności gospodarczej. Nie trzeba przy niej prowadzić ewidencji przychodów i kosztów podatkowych, ale minusem jest to, że podatek płaci się nawet wtedy, gdy forma nie przynosi zysków.czytaj


Opodatkowanie PIT od nieujawnionych przychodów

Podatnik powinien w rocznym rozliczeniu podatkowym ujawnić wszystkie źródła przychodów lub dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To, czy dane źródło przychodu podlega pod opodatkowanie podatkiem PIT można sprawdzić w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co się jednak stanie, jeśli rozliczenie roczne podatnika nie będzie uwzględniało wszystkich źródeł przychodu? Jeśli podatnik tworząc deklaracje PITy umyślnie lub nieumyślnie pominie pewne przychody? W takiej sytuacji powstaną przychody nieujawnione i jeśli fiskus się o nich dowie, podatnik będzie zmuszony opłacić podatek PIT od nieujawnionych przychodów. Jaka jest stawka takiego podatku i w jaki sposób można uniknąć jego opłacenia?czytaj


Przychody z tytułu pracy nakładczej w rocznym rozliczeniu PIT (2014)

Wszystkie przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy rozliczyć na właściwym rocznym zeznaniu podatkowym. Jakie roczne rozliczenie PIT (2014) będzie właściwe, jeśli podatnik uzyskiwał przychody z tytułu pracy nakładczej w poprzednim roku podatkowym? Czy rozliczenie Pit za rok 2014 w przypadku przychodów z tytułu pracy nakładczej będzie składane na takim samym druku, jak przy przychodach uzyskiwanych z pracy zawodowej, za pośrednictwem płatnika?czytaj

Czy podatnik ma prawo do korekty zeznania PIT z chwilą, gdy otrzyma zawiadomienie o kontroli skarbowej

Korekta rozliczenia podatkowego jest konieczna dla podatników, którzy dostrzegą w swojej deklaracji podatkowej jakiś błąd albo po dokonaniu rozliczenia podatkowego okaże się, że ich zestawienia PITy roczne nie uwzględniają np. wszystkich źródeł przychodu. Prawo do korekty zeznania PIT obowiązuje przez 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło złożenie deklaracji rocznej.czytaj


Gdy dziecko zarabia występując w reklamie telewizyjnej - PITy 2014 Program

Małoletnie dziecko może uzyskiwać dochody w roku podatkowym z wielu tytułów, między innymi z występowania w reklamach – telewizyjnych, radiowych, prasowych czy internetowych. Takie dochody nie są kwalifikowane do dochodów z żadnych czynności, a więc nie będą one dołączone do kategorii przychodów z pracy ani przychodów z praw autorskich osób małoletnich. W związku tym, jeśli dziecko zarabia występując w reklamie telewizyjnej, rozliczenie PIT 2014 jego dochodów musi uzyskać odbicie w formularzu rozliczenia rodzica (lub opiekuna prawnego). Rodzice wypełniający wraz z dzieckiem deklarację podatkową mogą posiłkować się bazą wiedzy zamieszczoną w PITy 2014 Programie. W programie tym znajdują się wszystkie aktualne formularze Pity 2014, a więc z rozliczeniem dochodów małoletniego dziecka pochodzących z reklamy telewizyjnej – także  nie będzie żadnego problemu.czytaj

Dla kogo przeznaczony jest druk PIT/Z? - PITy 2014 Program z drukiem do pobrania

Ustawa o PIT nakłada na podatników obowiązki składania wraz z główną deklaracją podatkową szeregu załączników, w przypadku korzystania przez nich z określonych ulg i odliczeń podatkowych. Jedną z preferencji podatkowych, z jakich korzystają wyłącznie przedsiębiorcy rozliczający się z dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub podatku liniowego, jest kredyt podatkowy. W sytuacji, gdy podatnik stosuje taki kredyt, ma on obowiązek złożyć wraz z deklaracją PIT-36 lub PIT-36L, załącznik na druku PIT/Z. Aktualne formularze PITy 2014 zawiera Program PITy 2014.czytaj


O czym mówi raport Ministra Finansów na temat preferencji podatkowych - Program PITy 2014 do sporządzania rozliczenia rocznego na zasadach preferencyjnych

Ministerstwo Finansów opublikowało w 2011 roku raport pod tytułem „Preferencje podatkowe w Polsce”. Wskazano w nim jaka jest wartość preferencji podatkowych, z których skorzystali Polacy w całym 2010 roku. Wyniosła ona 73,8 mld zł, czyli 5,2% PKB. W 2009 roku wartość preferencji wynosiła 65,9 mld zł. Oznacza to wzrost rok do roku o 12%. Jest to niepokojące z punktu widzenia Skarbu Państwa zjawisko, zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę to, że system podatkowy w  Polsce niewiele się zmienił w tym czasie. Rząd posiłkując się raportem Ministerstwa Finansów planuje ograniczenie możliwości stosowania w praktyce ulg podatkowych.czytaj


Po co rozliczać się razem, kiedy nie korzystamy z ulg podatkowych? PITy 2012 małżeństw

Możliwość rozliczenia się z małżonkiem, to duża dogodność. Polscy podatnicy chętnie korzystają z tej możliwości, ale czy tak naprawdę wiemy, jakie są zalety takiego rozliczenia oraz z jakiego rodzaju opłacalnością się ono wiąże? Czy jeżeli nie korzystamy z żadnych dodatkowych ulg i preferencji podatkowych, to wspólna roczna deklaracja Pit 2014 ma jakiś sens? Kiedy takie rozliczenie jest najkorzystniejsze? O tym warto przeczytać w poniższym artykule.czytaj

Dlaczego w Polsce ubywa firm jednoosobowych - zestawienia podatkowe z Programem pity 2014

Rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej, to spore wyzwanie. Trzeba mieć dobry pomysł na biznes, a później należy umieć utrzymać firmę na konkurencyjnym rynku. Kiedy  firmy oraz osoby prywatne składają swoje zeznanie PIT 2014, jak na dłoni widać, że z roku na rok zmieniają się proporcje. Do niedawna mieliśmy wysyp tak zwanych mikro firm, a ostatnio mamy do czynienia z falą rezygnacji z z jednoosobowych biznesów...czytaj

Mój PIT 2014 - Umowa zlecenie w Pit 37 czy w PIT 36 (wybór druków w Programie)

Pit 37 generalnie jest przeznaczony dla wszystkich podatników, uzyskujących w poprzednim roku podatkowym wyłącznie dochody za pośrednictwem płatnika. Z kolei pit 36 będzie właściwym drukiem dla tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej i są samodzielnie odpowiedzialni za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. A jaki PIT będzie odpowiedni na roczne zeznanie pit 2014 dla zleceniobiorców?czytaj